ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 | 16 มีนาคม 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2 | 16 มีนาคม 2563

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
 ฉบับที่ 2 | 16 มีนาคม 2563

ต้องคลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 585 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ