อบรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน

อบรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 
อบรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน
 
โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 หมุ่เรียน 5513201
 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 และ 26-27 ธันวาคม 2558
 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบ Web Page เบื้องต้น
 
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 เรื่อง โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Web server การเขียน Codeing (PHP) เบื้องต้น
 

จำนวนเข้าชม 462 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ