ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำหนดการ
รับสมัคร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2563
จัดสอบ 14 มีนาคม 2563
*จำกัดจำนวน ครั้งละ 400 คน/เวลาในการสอบ 08.30-11.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ โทร. 080-2656451

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่.... คลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ