วันนี้วันพระ ตรงกับวันอาทิตย์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แรม ๘ ค่ำเดือนสาม (๓) ปีกุน

วันนี้วันพระ ตรงกับวันอาทิตย์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  แรม ๘ ค่ำเดือนสาม (๓) ปีกุน

 

วันนี้วันพระ
ตรงกับวันอาทิตย์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  แรม ๘ ค่ำเดือนสาม (๓) ปีกุน
"ทำความดี ต้องให้เสมอต้นเสมอปลาย"
ค่าของคนมิได้นับจากทรัพย์มาก หรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์ศรี หรือนับจากปริญญาเอก โท ตรี แต่อยู่ที่ ผลความดี ที่หมั่นทำ
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ