ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือนมกราคม ครั้งที่ 2/4

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือนมกราคม ครั้งที่ 2/4

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เดือนมกราคม ครั้งที่ 2/4
กำหนดสอบ : 13 ก.พ. 2563
ประกาศผลสอบ : 19 ก.พ. 2563
อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ
1.บัตรเข้าห้องสอบ
2.บัตรประจำตัวนักศึกษา
3.ปากกา 3 อย่างเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561

คลิก..ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ