ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 [รอบปกติ ครั้งที่ 1] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562 [รอบปกติ ครั้งที่ 1] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2/2562 [รอบปกติ ครั้งที่ 1] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4
กำหนดการสอบ ระหว่าง 3-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00-19.00 น.
หมายเหตุ ควรศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการและวิธีการสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ
พบปัญหาสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือโทร 055-706555 ต่อ 1571

คลิก.ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 94 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ