เชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ the RED BALLOON Le BallonRouge

เชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ the RED BALLOON Le BallonRouge

 

เชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ the RED BALLOON Le BallonRouge
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 | 19.00 น. เป็นต้นไป  ณ ชั้น 2 ห้องประชุมพุทธชาด อาคารมนุษยศาสตร์หลังใหม่
บัตรเข้าชม 50 บาท แพ็คเกจกลุ่ม 5 ใบ 200 บาท
ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ