แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (กำแพงเพชร/แม่สอด) ดำเนินการยืนยัน เข้าสอบ TOEIC

 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (กำแพงเพชร/แม่สอด)  ดำเนินการยืนยัน เข้าสอบ TOEIC

 

 แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 (กำแพงเพชร/แม่สอด)
ดำเนินการยืนยัน เข้าสอบ TOEIC
ระหว่างวันที่ 13 - 26 ก.พ. 2563
ยืนยันเข้าสอบ TOEIC 13-26 ก.พ. 2563 > ประกาศรายชื่อ 27 ก.พ. 2563 > จัดสอบ TOEIC 7 มี.ค. 2563 กำแพงเพชร เช้า 9.00-12.00 น. / บ่าย 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ | แม่สอด 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนมณี
หมายเหตุ ควรปฏิบัติตามระเบียบการและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC อย่างเคร่งครัด
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษาชั้น 2 หรือ โทร. 055-706555 ต่อ 1571

[คลิก...สมัครและยืนยันเข้าสอบ ]

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ