ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment Version 3.0 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  for Programme Assessment Version 3.0 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
for Programme Assessment Version 3.0 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 28-30 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ.
เปิดรับสมัคร วันนี้-15 มีนาคม 2563 (จำกัดจำนวน 75 ท่าน) ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท
วิทยากรโดย รศ.ดร.ภญ.กัญญดา อนุวงศ์ และทีมงาน

สอบถามเพิ่มเติม
คุณสุนันท์ แหวนประดับ (087-422-4599)
คลิก..>>อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์<<

จำนวนเข้าชม 300 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ