จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563

 

 จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์

จำนวนเข้าชม 912 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ