ขอเชิญนักศึกษาร่วมรณรงค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ขอเชิญนักศึกษาร่วมรณรงค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

 

ขอเชิญนักศึกษาร่วมรณรงค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
“พ่อหลวง ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร”
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น.เริ่มหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสู่เส้นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หมายเหตุถ้าเป็นนักศึกษากยศ. ให้แต้มจิตอาสา 4 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมต้องนำหมวกนิรภัยมาด้วยนะครับ
 
เคดิส กองพัฒนานักศึกษา

ช่าว

ขอเชิญนักศึกษาร่วมรณรงค์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
 

จำนวนเข้าชม 214 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ