วันพระ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ | ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน

วันพระ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ | ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน

 

วันพระ วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ | ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน

ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญ ว่ามีประมาณน้อย จักไม่มีมาถึง
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น
--ทศพร ศรีตุลา--

จำนวนเข้าชม 497 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ