สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งข่าว สมาชิกเครือข่าย Uninet เนื่องจากขณะนี้ สาย Fiber Optic เส้นหลักขาด ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งข่าว สมาชิกเครือข่าย Uninet  เนื่องจากขณะนี้ สาย Fiber Optic เส้นหลักขาด ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
แจ้งข่าว สมาชิกเครือข่าย Uninet  เนื่องจากขณะนี้ สาย Fiber Optic เส้นหลักขาด
ส่งผลให้การใช้งานระบบเครือข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ขณะนี้ได้รับงบประมาณในการแก้ไขแล้ว แต่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะได้ใช้งานได้ตามปกติในเดือน มี.ค. 2563
UniNet ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
สอบถามเพิ่มเติม :  เบอร์ 02-2324000 หรือ อีเมล์ noc@uni.net.th

จำนวนเข้าชม 398 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ