ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่าย 8 สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือฯ

ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่าย 8 สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือฯ

 

 ยินดีต้อนรับภาคีเครือข่าย 8 สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือฯ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
“รวมพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี เรียนรู้วิถีไทยสู่วิถีมรดกโลก”
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 48  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และวนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 799 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ