ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ICT สู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ICT สู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายอาสาพัฒนา ICT สู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
รับสมัคร บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2558

สมัครออนไลน์
 
ลงชื่อเข้าร่วมออกค่ายอาสาพัฒนา ICT สู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 253 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ