ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

 ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

 

 ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ครูรัก(ษ์)ถิ่น
*ให้นักเรียนรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนถูกคัดเลือก ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
"เพราะการศึกษา คือ ประตูสู่โอกาส"
 
คลิก...อ่านรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม : 055-706555 ต่อ 2010 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ