เปิดรับสมัครแล้ว ! English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

  เปิดรับสมัครแล้ว !  English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

 

  เปิดรับสมัครแล้ว ! 
English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา
สำหรับน้องๆ อายุ 5-9 ปี
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 14-15 และ 20-21 ธันวาคม 2562
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร  ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ค่าลงทะเบียน จาก 1,600 บาท เหลือเพียง 1,300 บาท
(อาหารกลางวันจำนวน 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม)
จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกดูรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ