ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. เปิดรับสมัครติว "อบรมเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์" ชุดที่ 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. เปิดรับสมัครติว

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. เปิดรับสมัครติว "อบรมเตรียมความพร้อม ก่อนสอบ มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์" ชุดที่ 1
อบรม 11 ธ.ค. 2562 | 13.30-16.40 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561
คลิก..สมัคร

จำนวนเข้าชม 394 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ