ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 The 6th KPRU National Conference 2019

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  The 6th KPRU National Conference 2019

 

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  The 6th KPRU National Conference 2019
วันที่ 20 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 162 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ