ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2558

 

 แจ้งนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทราบ 

ด้าวยฝ่ายทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 1/2558 แล้ว 

นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://e-student.kpru.ac.th/creckjongstd.php

หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนโดยด่วน เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  


เว็บไซต์ http://tabian.kpru.ac.th/home/


FACEBOOK สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ แจ้งขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ปี 1 / 2558

 


 

จำนวนเข้าชม 402 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ