ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3/4
กำหนดสอบ : 21 พ.ย. 2562
ประกาศผลสอบ : 27 พ.ย. 2562
อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ
1.บัตรเข้าห้องสอบ
2.บัตรประจำตัวนักศึกษา
3.ปากกา 3 อย่างเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561


คลิก.ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ