ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดห้องกิจกรรมสร้างสรรค์ Co-Working Space

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดห้องกิจกรรมสร้างสรรค์ Co-Working Space

 

 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดห้องกิจกรรมสร้างสรรค์ Co-Working Space
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 12)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิเศษ ! สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วม ได้รับของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน

จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ