ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ รอบ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน]

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ รอบ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน]

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์
[รอบพิเศษ รอบ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน]
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4
[สำหรับผู้ที่ขาดสอบ-สอบไม่ผ่าน]
สมัครและยืนยันเข้าสอบ                        จัดสอบ (17.00 - 19.00 น.)
ระหว่างวันที่ 16-23 พ.ย. 2562      >         ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. 2562 

ขั้นตอนการสมัคร
1.ยืนยันสมัครสอบในเว็บไซต์
2.ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท  ที่ฝ่ายงานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14
3.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ

หมายเหตุ : ควรศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการและวิธีการสอบ ก่อนเข้าสอบ
พบปัญหาสมัครสอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือโทร 055-706555 ต่อ 1571 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ