มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมสัมนาในหัวข้อ ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมสัมนาในหัวข้อ ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมสัมนาในหัวข้อ
ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30-12.15 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3  อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิก...กำหนดการ

จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ