ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563  สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563  สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                               กำหนดการ
ลำดับ                      วันที่รับสมัคร                     วันที่จัดสอบ
ครั้งที่ 1                 13-20 ม.ค. 2563                  15 ก.พ. 2563
ครั้งที่ 2                 17-26 ก.พ. 2563                  14 มี.ค. 2563
ครั้งที่ 3                 23-31 มี.ค. 2563                  25 เม.ย. 2563
ครั้งที่ 4                 27 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563         30 พ.ค. 2563

*จำกัดจำนวน ครั้งละ 400 คน/เวลาในการสอบ 08.30-11.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ โทร. 080-2656451
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 445 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ