กิจกรรมบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ ชมปรากฏการณ์ พระจันทร์เต็มดวง ผ่านกล้องโทรทรรศน์ในประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ ชมปรากฏการณ์ พระจันทร์เต็มดวง ผ่านกล้องโทรทรรศน์ในประเพณีลอยกระทง

 

 ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ ชมปรากฏการณ์ พระจันทร์เต็มดวง ผ่านกล้องโทรทรรศ์ในประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ฐาน
- ฐานที่ 1 กล้องโทรทรรศน์
- ฐานที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 | 18.30 - 23.00 น.
ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

จำนวนเข้าชม 483 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ