ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน]

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน]

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน]
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 [สำหรับผู้ที่ขาดสอบ-สอบไม่ผ่าน]
สมัครและยืนยันเข้าสอบ                        จัดสอบ (17.00 - 19.00 น.)
รอบที่ 1 : 2-9 พ.ย. 2562               >         รอบที่ 1 : 13-15 พ.ย. 2562
รอบที่ 2 : 16-23 พ.ย. 2562           >         รอบที่ 2 : 25-29 พ.ย. 2562 
ขั้นตอนการสมัคร 1.ยืนยันสมัครสอบในเว็บไซต์
2.ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ที่ฝ่ายงานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14
3.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ
หมายเหตุ : ควรศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการและวิธีการสอบ ก่อนเข้าสอบ
พบปัญหาสมัครสอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือโทร 055-706555 ต่อ 1571

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 194 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ