ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  การสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
21 พ.ย. 62 > ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 ตึก 14

คลิกอ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ