ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 5/5
[ ประกาศรายชื่อ 28 ต.ค. 2562 | จัดสอบ 31 ต.ค. 2562 เวลา 17.00-20.00 น. | ประกาศผลสอบ 6 พ.ย. 2562 ]
สอบถามเพิ่มเติม งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

คลิก...อ่านรายละเอียด และสมัครสอบ

จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ