ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ  ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

  ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ
ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

คลิก...ตรวจผลสอบได้ที่นี่

จำนวนเข้าชม 131 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ