เชิญชวน..เที่ยวงาน ราชภัฏลอยกระทง ตอน "สายนทีร่วมใจ สู่สายใยราชภัฏลอยกระทง" ตอน "สายนทีร่วมใจ สู่สายใยราชภัฏลอยกระทง"

  เชิญชวน..เที่ยวงาน ราชภัฏลอยกระทง ตอน

 

เชิญชวน..เที่ยวงาน ราชภัฏลอยกระทง 
ตอน "สายนทีร่วมใจ สู่สายใยราชภัฏลอยกระทง" 
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
18 พ.ย. 2562
- การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
- มหรสพ หนังกลางแปลง รำวงย้อนยุค 
- ชิม ช้อป ถนนคนเดินราชภัฏ 
19 พ.ย. 2562
- การประกวดเทพบุตร-เทพธิดา ราชภัฏ 
- การแสดงชมรมม้ง และชมรมสักทองเสียงทพย์ 
- มหรสพ รำวงย้อนยุค 
- ชิม ช้อป ถนนคนเดินราชภัฏ

จำนวนเข้าชม 172 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ