โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 ทุน

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี  สำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 ทุน

 

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รับสมัครนักศึกษาทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
สำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 ทุน
คุณสมบัติ
1. มีความสามารถทางภาษาพม่า 10 ทุน
2. มีความสามารถทางภาษาเขมร 10 ทุน

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานคณะ โทร. 706555-4200,  อ.ราตรี โพธิ์ระวัช  055-706516

คลิก  อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 199 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ