กำหนดการ การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

กำหนดการ การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

 

กำหนดการ การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ
*รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21-28 ต.ค. 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารสำนักงานอธิการบดี
*ประกาศรายชื่อ 30 ต.ค. 2562
ลงคะแนน  6 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14)

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ