สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งข่าวจากสมาชิกเครือข่าย Uninet

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งข่าวจากสมาชิกเครือข่าย Uninet

 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
แจ้งข่าวจากสมาชิกเครือข่าย Uninet
UNINET จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานเครือข่ายของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น
26-27 ตุลาคม 2562 เวลา 03.00 น.  ในการดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้สมาชิกใช้งานระบบเครือข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติม เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

จำนวนเข้าชม 193 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ