ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2562

ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ  ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2562

 

 ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ
ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

คลิก...ตรวจผลสอบได้ที่นี่

จำนวนเข้าชม 284 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ