ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม..อบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านวิทยาการคำนวณ

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าร่วม..อบรมเชิงปฏิบัติการ  Micro:bit  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านวิทยาการคำนวณ

 

ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วม..อบรมเชิงปฏิบัติการ  Micro:bit  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านวิทยาการคำนวณ
วิทยากรโดย อาจารย์ชยานนท์ บัวงามดี
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 | เวลา 08.00-17.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (48202) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ.

รับสมัคร บัดนี้ - 23 ตุลาคม 2562 
จำกัด 40 ท่านเท่านั้น !!     คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติม โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร.099-2088873

จำนวนเข้าชม 578 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ