ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 The 6th KPRU National Conference 2019

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6  The 6th KPRU National Conference 2019

 

 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th KPRU National Conference 2019
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขยายเวลา ส่งบทความ บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 055 706 555 ต่อ 1760

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ