ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

 

 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร  สุขเกษม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ