ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ  ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

 ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ
ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 2 สอบวันที่ 10 ตุลาคม 2562

คลิก...ตรวจผลสอบได้ที่นี่

จำนวนเข้าชม 241 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ