เปิดระบบสมัคร สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 4/5

เปิดระบบสมัคร สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562  เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 4/5

 

เปิดระบบสมัคร สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 4/5 
[ รับสมัคร 15-17 ต.ค. 2562 | ประกาศรายชื่อ 21 ต.ค. 2562 | จัดสอบ 24 ต.ค. 2562 เวลา 17.00-20.00 น. | ประกาศผลสอบ 30 ต.ค. 2562 ]

สอบถามเพิ่มเติม งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561
คลิก...อ่านรายละเอียด และสมัครสอบ

จำนวนเข้าชม 253 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ