ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online

ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online

 

ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. แจ้งกำหนดปิดให้บริการโปรแกรม speexx online
เพื่อประมวลผลคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 | เวลา 10.00 น.
**หากเข้าศึกษาทำในระบบหลังจาก วัน/เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศ จะไม่ได้รับการประมวลผลคะแนน
สอบถามเพิ่มเติม ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คลิก.อ่านรายละเอียดและลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ