ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ/หนังสั้น แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ/หนังสั้น  แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ภาษาอังกฤษ

 

 สมาชิกกลุ่ม ฟิสิกส์

 
นางสาวประภาพรรณ พึ่งทองคำ(อ้อม)
นางสาวจริยาวดี โลมา(ดา)
นางสาวเพ็ญนภา สุขสำราญ(บิว)
นายมงคล สุขรัตน์(บอย)
นางสาวจิติมา ขุนทอง(นุ่น)
นางสาวจุฑามาศ บุบผาวรรณา(แก้ว)

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

จำนวนเข้าชม 366 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ