ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษกำแพงเพชร [รอบพิเศษ] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 [สำหรับผู้ที่ขาดสอบ-สอบไม่ผ่าน]

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษกำแพงเพชร [รอบพิเศษ] รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 [สำหรับผู้ที่ขาดสอบ-สอบไม่ผ่าน]

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษกำแพงเพชร [รอบพิเศษ]
รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 [สำหรับผู้ที่ขาดสอบ-สอบไม่ผ่าน]

สมัครและยืนยันเข้าสอบ             จัดสอบ (17.00 - 19.00 น.)
ช่วงที่ 1 : 9-19 ต.ค. 2562          ช่วงที่ 1 : 21-31 ต.ค. 2562
ช่วงที่ 2 : 2-9 พ.ย. 2562     >     ช่วงที่ 2 : 11-15 พ.ย. 2562
และ 16-23 พ.ย. 2562                และ 25-29 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสมัคร
1.ยืนยันสมัครสอบในเว็บไซต์
2.ชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 50 บาท ที่ฝ่ายงานการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14
3.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ

หมายเหตุ : ควรศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการและวิธีการสอบ ก่อนเข้าสอบ
พบปัญหาสมัครสอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือโทร 055-706555 ต่อ 1571

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ