ปิดรับสมัคร สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ปิดรับสมัคร สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

ปิดรับสมัคร สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 3/5 เนื่องจากครบ 200 ที่นั่ง แล้ว
[ ประกาศรายชื่อ 15 ต.ค. 2562 | จัดสอบ 17 ต.ค. 2562 เวลา 17.00-20.00 น. | ประกาศผลสอบ 22 ต.ค. 2562 ]
สอบถามเพิ่มเติม งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

คลิก.อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ