ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 
[ สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม กำหนดสอบ : 10 ต.ค. 2562 | ประกาศผลสอบ : 16 ต.ค. 2562 ] 

อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ 1.บัตรเข้าห้องสอบ 2.บัตรประจำตัวนักศึกษา 3.ปากกา 3 อย่างเท่านั้น 
สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561

คลิก.ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 1,661 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ