ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
[ เดือนตุลาคม กำหนดสอบ : 3 ต.ค. 2562 | ประกาศผลสอบ : 9 ต.ค. 2562 ]

อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ 1.บัตรเข้าห้องสอบ 2.บัตรประจำตัวนักศึกษา 3.ปากกา 3 อย่างเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1561

คลิก..ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ