งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

 

 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยีทุกท่าน เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ