KPRU ENGLISH TEST แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 (ครั้งที่ 2)

KPRU ENGLISH TEST  แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 (ครั้งที่ 2)

 

 KPRU ENGLISH TEST  แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1,2,3,4 
(รอบปกติ ทั้งกำแพงเพชร/แม่สอด)
>ดำเนินการสมัครและยืนยันเข้าสอบ ระหว่างวันที่ 16-21 ก.ย. 2562
>จัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2562 ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ย. 2562

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.055-706555 ต่อ 1571 

คลิก...สมัครและยืนยันเข้าสอบ

จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ