ขอเชิญร่วมงาน มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงาน  มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

 

ขอเชิญร่วมงาน  มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ