ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

 ประกาศผลสอบมาตรฐานคอมฯ
ผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

คลิก...ตรวจผลสอบได้ที่นี่

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

ป้ายประกาศอื่น ๆ